Personal

Avdelning Blå

Michelle Delegado

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Blå

Sandra Olsson

Arbetstitel: Förskollärare
072-967 93 15
tradgardslunden.bla@norlandia.com

Förskollärare på avdelning Blå

Avdelning Grön

Christopher Lindhe

Arbetstitel: Barnskötare
072-967 93 62

Peter Sterner

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Grön

Alexandra Eliasson

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardlunden.gron@norlandia.com

Förskollärare och pedagogisk ansvarig för Turkos & Grön

Avdelning Gul

Claudio Bravo

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Gul

Rose Desanginés

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardslunden.gul@norlandia.com

Förskollärare och pedagogisk ansvarig för Gul & Röd

Avdelning Lila

Viggo Frank

Arbetstitel: Barnskötare

Viggo Frank

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardslunden.lila@norlandia.com

Pedagogisk ansvarig för Lila & Rosa

Avdelning Rosa

Anders Ericsson

Arbetstitel: Barnskötare
tradgardslunden.rosa@norlandia.com

Arbetar som barnskötare på avdelning Rosa

Tove Reijer

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Rosa

Viggo Frank

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardslunden.lila@norlandia.com

Pedagogisk ansvarig för Lila & Rosa

Avdelning Röd

Mari-Louise Sjögren

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Röd

Paola Hammarstedt

Arbetstitel: Barnskötare

Emma Håkansson

Arbetstitel: Barnskötare

Rose Desanginés

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardslunden.gul@norlandia.com

Förskollärare och pedagogisk ansvarig för Gul & Röd

Avdelning Turkos

Linda Holst

Arbetstitel: Barnskötare
tradgardslunden.turkos@norlandia.com

Arbetar som barnskötare på avdelning Turkos

Jonna Bodhamre

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som resurs i barngruppen

Christopher Lindhe

Arbetstitel: Barnskötare
072-967 93 62

Alexandra Eliasson

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardlunden.gron@norlandia.com

Förskollärare och pedagogisk ansvarig för Turkos & Grön

Övrig personal

Heidi Kackur

Arbetstitel: Förskolechef
0733 769302
heidi.kackur@norlandia.com