Personal

Avdelning Blå

Tove Reijer

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Blå

Sandra Olsson

Arbetstitel: Förskollärare
072-967 93 15
tradgardslunden.bla@norlandia.com

Legitimerad förskollärare på Blå, pedagogiskt ansvarig för Block Blå/Lila. Samordnare och webb-ansvarig.

Avdelning Grön

Peter Sterner

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Grön

Melvin Stagmo

Arbetstitel: Barnskötare

Avdelning Gul

Rose Desanginés

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardslunden.gul@norlandia.com

Förskollärare på Gul, pedagogiskt ansvarig för Block Röd/Gul/Rosa.

Avdelning Lila

Viggo Frank

Arbetstitel: Barnskötare
tradgardslunden.lila@norlandia.com

Arbetar som barnskötare på Lila

Amanda Nilsson

Arbetstitel: Barnskötare

Gulcan Ibraimovska

Arbetstitel: Förskollärare

Legitimerad förskollärare på Lila, pedagogiskt ansvarig för Block Blå/Lila

Avdelning Rosa

Anders Ericsson

Arbetstitel: Barnskötare

Arbetar som barnskötare på avdelning Rosa

Olivia Remgren

Arbetstitel: Förskollärare
072-366 45 20
tradgardslunden.rosa@norlandia.com

Förskollärare på Rosa, pedagogiskt ansvarig för Block Röd/Gul/Rosa.

Avdelning Röd

Paola Hammarstedt

Arbetstitel: Barnskötare

Emma Håkansson

Arbetstitel: Barnskötare

Mari-Louise Sjögren

Arbetstitel: Resurspedagog

Arbetar som resurs på avdelning Röd

Avdelning Turkos

Anna Rundström

Arbetstitel: Barnskötare

Barnskötare på Turkos

Pan Andersson

Arbetstitel: Förskollärare
tradgardslunden.turkos@norlandia.com

Legitimerad förskollärare på Turkos, pedagogiskt ansvarig för Block Grön/Turkos.

Jonna Bodhamre

Arbetstitel: Resurspedagog

Arbetar som resurs i barngruppen

Övrig personal

Damir Ademovic

Arbetstitel: Förskolechef
0725118454
damir.ademovic@norlandia.com